islami oteller

İslami Otel

Yaşam koşullarına bağlı olarak turizm olayını etkileyen bireylerin ve en önemlisi ailelerin farklı alternatif beklentilere girmesi, tatil ve turizm anlayışına ilişkin beklentilerinin değişmesi turistik ürünlere olan talebin de değişmesine neden olmuştur. Bu durumu islami otel alanında bariz olarak görmek mümkündür. Bize başvurup tatillerini geçirmek isteyen ailelerin temel beklentisi bu doğrultuda islami yaşantıya uygun konseptleri istemeleridir. Şirketimiz bu politikaları doğrultusunda her bir misafirimizin güzide otellerimizde konaklamaları sağlanmaktadır. Bunun için bizler her zaman sizlere destek olmaya hazırız.

Turizm alanındaki farklılıklar yeni turist tipleri ile birlikte yeni turizm türlerini de çıkartmıştır. Sadece deniz turizmi alanında değil, sadece termal turizm alanında değil şehir konaklamalarında bile İslami oteller konseptine geçildiğine rastlanılmaktadır. Gün geçtikçe bu durumunda giderek artacağı görülmektedir.

Bu doğrultuda bir turistik ürün çeşidi olarak ortaya çıkan ve yeni turistik talebin isteklerine uygun olan muhafazakar oteller, islami normalar uygun turizm hareketlerine  katılma oranındaki  yükselişi yeni turizm çeşitlerinin ve destinasyonlarının bu talebi karşılamaya yönelik gelişmesine neden olmuştur. Bu fırsatları faydaya dönüştürmek her iki taraf için de yararlı olacaktır.


Muhafazakar oteller

Yaklaşık 100 ülkede 1,6 milyar kişi ile toplam dünya nüfusunun %23’ünü oluşturan Müslüman bir nüfusun olduğu düşünülürse tesettür oteller konseptinin hem dünyada hem ülkemizde ortaya çıkıp bu kadar gelişme göstermesi normal olarak gözükmektedir. Söz konusu potansiyel kesim için biz de şirketimiz olarak tatillerini ayarlayarak fırsatlardan yararlanılmasını sağlıyoruz.  Yılda yaklaşık 150 milyon islami değerleri önemseyen bir nüfusun seyahat ettiği araştırmalardan görülmektedir. Bu potansiyel olarak tatil yapma isteğine sahip turist sayısı göz önüne alındığında azımsanmayacak kadar büyük bir büyüklüğe hitap etmektedir.

İslami kurallar dahilinde hizmet vermeyi amaçlayan islami tatil konseptli konaklama tesislerinin var olan potansiyelin taleplerine cevap verebilecek yapıdaki işletmeler olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, İslam dininin gerekleri ve kurallarına göre yaşamaya çalışan tüketici grubuna yönelik ortaya çıkan helal turizm; kültür turizmi, sağlık turizmi ve termal turizm, kongre turizmi, yat turizmi, yayla turizmi, ve inanç turizmi gibi turistik ürünlerin gelişmesine katkıda bulunabilir ve önemli avantajlar elde edilmesine neden olabilir.


İslami Tatil

İslami kurallar çerçevesinde gelişen ve günden güne daha anlamlı hale gelen  alternatif tatil turizm konseptinin gelişmesi tatil severleri bu yöne doğru yönlendirmiş ve işletmelerde kendilerini bu alanda geliştirmeye devam etmektedir.

Bir dönem yavaş bir ilerleme kaydeden helal oteller turizmi konaklama işletmelerinin altyapı durumlarını inceleyip buna göre bu tesislerini düzeltmesi ve geliştirmesi ile istenilen seviyeye ulaşmaya çalışmaktadır.

Kampanyalarımız